MISS MOESHA

Súčasťou POOL PARTY MOOOZEBYT bude aj finále súťaže krásy
MISS MOESHA 2022 za osobnej účasti 7 finalistiek.